Restauratie Atelier Paul Peters - Conserveren Restauratie Atelier Paul Peters - Globerestauratie Restauratie Atelier Paul Peters - Boekrestauratie Restauratie Atelier Paul Peters - Prenten-, tekeningen- en kaartenrestauratie Restauratie Atelier Paul Peters - Goudlederrestauratie

Boekrestauratie


Boekrestauratie is één van ons specialiteiten.

Hoewel vrijwel elk boek kan worden gerestaureerd, is de behandeling afhankelijk van het soort boek en het doel waarvoor het wordt gebruikt. Oudere boeken kunnen worden behandeld om hun historische of sentimentele waarde te behouden. Archiefstukken worden vaak zodanig behandelend dat ze weer voor langere tijd als naslagwerk kunnen worden gebruikt. In alle gevallen wordt de aanpak in overleg gekozen, waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden met de wensen van de eigenaar, de technisch/ambachtelijke mogelijkheden en de beschikbare financi‘le middelen.

Een restaurator kan tijdens het werk te maken krijgen met een scala aan materialen die zich in en op een boek kunnen bevinden. Papier als materiaal ligt voor de hand, maar denk daarnaast aan perkament, leder, metaal, textiel, hout, enz. Onze restauratoren hebben vele jaren ervaring in het vakkundig restaureren van boeken van de meest uiteenlopende samenstelling.

 

 

 

 

Boekrestauratie

Restauratie Atelier Paul Peters