Restauratie Atelier Paul Peters - Conserveren Restauratie Atelier Paul Peters - Globerestauratie Restauratie Atelier Paul Peters - Boekrestauratie Restauratie Atelier Paul Peters - Prenten-, tekeningen- en kaartenrestauratie Restauratie Atelier Paul Peters - Goudlederrestauratie

Conserveren en Restaureren


Er zijn verschillende manieren om problemen van objecten te benaderen. De behandeling zal soms terughoudend zijn en soms meer ingrijpend.
Soms zal het einddoel liggen bij het behoud van het object in de toestand waarin het nu verkeert, maar het kan ook nodig zijn het uiterlijk van het object te verbeteren.
Er is een verschil tussen conserverenen restaureren. Heel belangrijk in alle facetten van het werk is natuurlijk een goed advies, volledig afgestemd op de wensen van de opdrachtgever.


Bel ons voor een vrijblijvende offerte en advies op 0313-655819.

 

Conserveren:

Conservering is een preventieve handeling die zich het best laat omschrijven als het nemen van zodanige maatregelen dat aan een oud of historisch belangrijk object bij normaal gebruik geen verdere schade kan worden toegebracht.

Soms kunnen goede resultaten worden bereikt door alleen de omgevingsfactoren rondom het object, zoals luchtvochtigheid, temperatuur en licht, aan te passen en te stabiliseren. Het kan ook nodig zijn handelingen aan het object uit te voeren, zoals reinigen, verstevigen of het terugplaatsen van losgeraakte onderdelen.

In veel gevallen verbetert het object ook visueel, maar dit is niet het primaire doel van het conserveren. Het gaat er alleen om het object tegen verder verval te beschermen; het voorkomen of vertragen van verder verval staat voorop.
Voor alle voorwerpen waarin wij gespecialiseerd zijn, weten we een passende oplossing te vinden.

 

Restaureren:

Restauratie bestaat uit handelingen met zowel een preventief  als “ingrijpend” karakter. Restauratie wordt gedefinieerd als “het nemen van zo terughoudend mogelijk toegepaste, actieve maatregelen, waardoor een verwaarloosd of beschadigd oud of historisch belangrijk voorwerp zoveel mogelijk terugkeert in de originele toestand zonder aantasting van de integriteit ervan”.

Bij boeken en in het algemeen papier, kunnen de handelingen bestaan uit, bijvoorbeeld, het opnieuw naaien van een boekblok wanneer het bindgaren amorf is geworden. Maar ook zal het soms noodzakelijk zijn om de band weer in zodanige staat te brengen dat deze een goede steun voor het boekblok biedt.

Bij beschadigde globes kan het behandeldoel bestaan uit het vergroten van de leesbaarheid, zonder hierbij de esthetische, historische of fysische integriteit op te offeren. Hierbij kunnen de volgende behandelingen voorkomen: het reinigen, de verwijdering van het oude vernis, het wegnemen van later toegevoegde elementen en het reconstrueren van ontbrekende delen en het aanbrengen van retouches.

Bij restauratie worden materialen toegepast die volledig reversibel (omkeerbaar) zijn. Dit betekent dat een restauratie weer ongedaan gemaakt kan worden in het geval veranderende inzichten in de toekomst dat wenselijk mochten maken.

Restauratie Atelier Paul Peters