Restauratie Atelier Paul Peters - Conserveren Restauratie Atelier Paul Peters - Globerestauratie Restauratie Atelier Paul Peters - Boekrestauratie Restauratie Atelier Paul Peters - Prenten-, tekeningen- en kaartenrestauratie Restauratie Atelier Paul Peters - Goudlederrestauratie

Globerestauratie


Globerestauratie is één van ons specialiteiten.

In vroeger dagen dienden globes zeker niet alleen een decoratief doel maar waren tevens bedoeld als gebruiksvoorwerpen. Ook bij normaal gebruik trad onvermijdelijk een zekere mate van slijtage op. Wanneer een antieke globe forsere schade vertoont, is dit vaak het gevolg van incorrect gebruik of van ongelukken zoals omvallen etc.

Door beschadigingen aan een antieke globe op vakkundige wijze te conserveren, kan verder verval worden gestopt of kan worden voorkomen dat een veelal uniek object zelfs volledig verloren zou kunnen gaan. Hetzelfde geldt voor onder andere armilaar sferen, planetaria en telluria. Alle genoemde objecten kunnen in ons atelier vakkundig en esthetisch verantwoord worden behandeld.

Bij de restauratie van antieke objecten zoals globes en planetaria moeten veel aspecten in ogenschouw worden genomen: de toegepaste constructie, de gebruikte materialen, latere veranderingen, restauraties, enz. enz. Als eerste stap zullen onze restauratoren daarom het object minutieus onderzoeken. Dit resulteert een gedetailleerd behandelvoorstel dat wordt doorgesproken met de eigenaar.

 

 

 Globe voor de restauratie.

Globe voor de restauratie

Restauratie Atelier Paul Peters