Restauratie Atelier Paul Peters - Conserveren Restauratie Atelier Paul Peters - Globerestauratie Restauratie Atelier Paul Peters - Boekrestauratie Restauratie Atelier Paul Peters - Prenten-, tekeningen- en kaartenrestauratie Restauratie Atelier Paul Peters - Goudlederrestauratie

Prenten-, tekeningen- en kaartenrestauratie


Prenten-,tekeningen- en kaartenrestauratie is één van ons specialiteiten.

De schade aan prenten, tekeningen of kaarten kan variëren van verzuring van het papier, verkleuring, vlekken en waterschade tot mechanische schade zoals scheuren, gaten en vouwen.

Behalve door een ruwe behandeling kan schade ontstaan door de inwerking van vervuilde lucht, vocht, vuil, insecten en knaagdieren, licht en contact met zuurhoudend materiaal zoals strokarton, verzuurde jute en plakband.

 

 

 Kaart voor de restauratie.

Kaart voor de restauratie.

Restauratie Atelier Paul Peters